Organisatie

Bestuur

Voorzitter:  Hugo van der Helm

Secretaris:  Ria van Rijn

Penningmeester a.i.:  Hellen Bank

IBAN: NL39 RABO 0369 0050 07

Coördinator evenementen

Rik Dalmeijer

Wedstrijdcommissie

Aafke Huijbers en Michiel van Beelen

Onderhoudscoördinator materiaal

Leon Martens

Planning

Jan Peeters