Organisatie

Bestuur

Voorzitter:  Hugo van der Helm

Secretaris:  Ria van Rijn

Penningmeester:  Martin Borsboom

IBAN: NL16 RABO 0149 0372 60

Wedstrijdcommissie

Aafke Huijbers en Michiel van Beelen

Rekeningnummer wedstrijdgeld: NL97 RABO 3497 3886 96

Onderhoudscoördinator materiaal

Leon Martens

Planning

Jan Peeters

Coördinatie proefroeiers en nieuwe leden

Eline van Veen